BabyGym

Cvičenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov

Zobraz informácie o kurze

Život dieťaťa je spojený s pohybom už od počiatku, veď aj počas vývinu v tele matky je pohyb jeho prirodzenou súčasťou. Polohovaním a jednoduchými cvikmi v sprievode detských pesničiek podporujeme psychomotorický vývin detí. Špeciálne prostredie a detský kolektív vytvára najlepšie podmienky pre aktivitu detí. Cieľom cvičenia je vytvoriť pohybové vzorce pre celý zvyšok života. Pravidelné návštevy cvičenia v kolektíve zabezpečujú fyzickú a psychickú pohodu pre vaše deti. Cvičenie batoliat a dojčiat odporúčajú mnohí psychológovia a lekári.

Ďalšie výhody cvičenia s deťmi, rozdelenie do skupín podľa veku, resp. schopností, postup pri náhradných hodinách ako aj termíny a cenník nájdete na tejto stránke.

Prečo začať s cvičením?

 • rozvoj pamäti, sústredenia, vôle, vytrvalosti,
 • priaznivý vplyv na pohybový vývoj, jemnú motoriku, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, koordináciu pohybov a silu svalov,
 • zlepšenie dýchania, črevnej peristaltiky a posilnenie imunitného systému, prehlbovanie dýchania
 • a v neposlednom rade prehlbovanie vzájomného vzťahu, porozumenia a hlavne dôvery medzi dieťaťom a mamičkou (cvičí aj rodič, a preto je potrebné mať so sebou kraťase/legíny a tričko/tielko - aj keď von je už zima)
 • rodič ide pozitívnym príkladom pre dieťatko, často sa stáva, že dieťa odmieta cvičiť - vtedy nastupuje rodič :-) a správne sa ho snáži za pomoci inštruktorky motivovať.

Rozdelenie do skupín

Skupina Slimáčiky (A) Mravčeky (B) Žabky (C) Opičky (D)
Veková kategória 6/8 mesiacov 9/11mesiacov 12/24 mesiacov 2/3 roky
Schopnosti
 • tzv. 2. vzpriamenie,
 • plazí sa,
 • dokáže sa posúvať vpred a vzad,
 • obracia sa z bruška na chrbátik.
 • štvornožkuje,
 • zvládnutý sed,
 • stavia sa na nohy.
 • samostatne stojí na nožičkách,
 • robí samostatné kroky.
 • samostatná chôdza,
 • postaví sa samo bez pridržania.
 • samostatnú chôdzu,
 • beh.

 

Náhradné hodiny

 • možnosť nahradiť si maximálne 3 vymeškané, ale včas ospravedlnené hodiny v nasledujúcich 3 mesiacoch od skončenia kurzu,
 • odhlasovanie z hodiny je akceptované len elektronicky, v klientskom konte do 8:30 rána pred začatím kurzovej hodiny v daný deň,
 • termín náhradnej lekcie si účastník sleduje po prihlásení do svojho konta,
 • v prípade, že rezervovaná náhradná lekcia zostane nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady,
 • v prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výučby, miesto konania lekcie, ani inštruktorka pôvodného termínu lekcie