Informácie k denným plaveckým táborom

čo všetko si do tábora priniesť

 • plavky, (v prípade možnosti 2ks)
 • uterák, alebo župan (pončo), (v prípade možnosti 2ks)
 • vhodnú obuv k bazénu s protišmykovou podrážkou,
 • sprchový gél, resp. šampón,
 • kúpaciu čiapku (povinné pre všetkých chlapcov aj dievčatá),
 • plavecké okuliare (dobrovoľné),
 • neoprénový oblek (dobrovoľné),
 • kópiu kartičky poistenca,
 • športové oblečenie pre aktivity v telocvični
 • vhodné oblečenie pre aktivity v prírode

 

strava

 • Pri nástupe bude k nahliadnutiu stravný lístok na celý týždeň, pričom si účastník tábora môže vybrať z ponuky 3 jedál. Výber jedla na celý týždeň sa hlási inštruktorovi tábora ráno v pondelok pri príchode.

ochrana zdravia

 • Pri nástupe dieťaťa do tábora je potrebné odovzdať kartičku poistenca (stačí fotokópia ). Do tábora nebude prijaté dieťa, ktoré užíva antibiotiká.
 • Zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba odovzdá dieťa kompetentnému inštruktorovi, ktorý  prevezme zodpovednosť za dieťa počas trvania denného tábora.
 • Deťom sa do tábora nepovoľuje priniesť:
  • ostré predmety, napr. nôž a pod.,
  • akúkoľvek pyrotechniku, zápalky, zapaľovač, chemikálie a iné životu nebezpečné látky,
  • alkohol, cigarety a iné omamné látky.
 • V prípade zdravotných problémov je zákonný zástupca vedúcim tábora o problémoch informovaný na telefónnych číslach, ktoré uvádza v prihláške do tábora, v prípade dlhšej hospitalizácie po porade sa zákonným zástupcom môže dieťa tábor predčasne opustiť.

dodatočné informácie

 • V rámci programu sú deti oboznámené s táborovým poriadkom, bezpečnosťou pri práci. V prípade jeho opakovaného porušenia poriadku dieťaťom, má nárok vedúci požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa z tábora bez nároku na vrátenie peňazí.