Program denného tábora

aktivity tábora

Doobedňajší program je zameraný najmä na športové aktivity, pričom poobedie zahŕňa tvorivé dielne a výuku anglického jazyka hravou formou. V našom tábore deti čakajú nasledovné aktivity:

 • 2x denne výuka plávania
 • hry v prírode
 • športovanie  (loptové hry)
 • tvorivé dielne
 • výlety v okolí centra, výstavy, Bibiana
 • plavecké preteky a súťaže

Denný program

Verzia dňa bez výletu: Verzia dňa s výletom:
 • 08.00 - 08.15 zraz detí v centre
 • 08.15 - 08.30 príprava na plávanie
 • 08.30 - 09.30 plávanie I.
 • 09.45 - 10.00 desiata
 • 10.00 - 12.30 doobedňajší program
 • 12.30 - 13.00 obed
 • 13.00 - 14.30 poobedňajší program
 • 14.30 - 14.45 príprava na plávanie
 • 14.45 - 15.45 plávanie II.
 • 16.00 - 16.30 olovrant
 • 16.30 odchod
 • 08.00 - 08.15 zraz detí v centre
 • 08.15 - 08.30 príprava na plávanie
 • 08.30 - 09.30 plávanie I.
 • 09.45 - 10.00 desiata
 • 10.00 - 14.30 výlet + obed
 • 14.30 - 14.45 príprava na plávanie
 • 14.45 - 15.45 plávanie II.
 • 16.00 - 16.30 olovrant
 • 16.30 odchod