Pohybová príprava

Cvičenie pre deti od 3 do 12 rokov

Zobraz informácie o kurze

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry. Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intezívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách kde sú deti rozdelene podľa veku aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

Vaše výhody

 • Skupiny detí rozdelené podľa veku
 • Presne stanovená metodika a ciele v jednotlivých vekových kategóriách
 • Zameranie na všetky pohybové schopnosti (kondične aj koordinačne)
 • Osobné vyhodnotenie po každom absolvovanom kurze
 • Prijemne prostredia pre cvičenie
 • Kvalifikovaní tréneri

Rozdelenie do skupín

Veková kategória 3/4 rokov 5/6 rokov 7/8 rokov
Deti sa učia
 • liezť cez prekážky a do tunelov
 • sedieť na fitloptách a overbaloch
 • stáť na kladine, na naklonenej rovine
 • chodiť a behať vpred, vzad, bokom, so zmenami smeru, cez prekážky
 • skákať a hádzať do diaľky, výšky a na presnosť
 • prevaly (váľanie sudov), kotúle, rovnovážne polohy (lastovička)
 • základy atletickej abecedy
 • štafetové behy
 • skákať na švihadle
 • štartovať z rôznych polôh a na rôzne podnety
 • chytať a hádzať na presnosť
 • stojku na hlave, na rukách, premet bokom, mostík
 • šplhať
 • techniku drepov, kľukov, zhybov
 • strečing
 • jednoduchú gymnastickú zostavu 
 • trojskok do diaľky
 • šprinty
 • hádzať plnou loptou a vedenie lopty
 • cvičiť s bosu, over ballom, fit loptami
 • kolektívne športové hry

 

Náhradné hodiny

Pokiaľ sa dieťa nemôže z akéhokoľvek dôvodu dočasne zúčastniť hodiny/výuky, má nárok na 1 náhradnú hodinu vrámci celého kurzu. Nárok vzniká automaticky neúčasťou na ktorejkoľvek riadnej hodine - nie je potrebné sa z hodiny ospravedlňovať. Termín náhradnej hodiny býva zväčša na konci kurzu a je presne definovaný vo vašej prihláške. V prípade, že si budete chcieť uplatniť viac ako 1 náhradnú hodinu, kontaktuje prosím vašu prevádzku.

termíny a cenník