Vzdelávanie

Akadémia pohybového vzdelávania

ponúka akreditované vzdelávanie:

 

Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou  plávanie

Termín:

Teoretická časť: marec 2017

Praktická časť: apríl 2017


Rozsah kurzu: 55 hodín výučby

Miesto kurzu: Plaváreň Devínska - Plavecká akadémia, Štefana Králika 3a, Bratislava

Cena kurzu: 130 €

Harmonogram a rozvrh predmetov Vám bude zaslaný po vyplnení elektronickej prihlášky (viď. prílohu) a zaplatení poplatku za vzdelávanie. V prípade Vášho pretrvávajúceho záujmu, zašlite elektronicky vyplnenú prihlášku na adresu: trener.apv@gmail.com.

Nakoľko máme obmedzenú kapacitu na počet prihlásených frekventantov, prosíme Vás o dodržanie termínu zaslania prihlášok (do 1.3.2017), resp. tak urobte čo najskôr.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Jaroslava Argajová, PhD.
Mgr.Nikola Khandlová

0902347356