Tanečná pre deti

Základná tanečná príprava pre deti

Zobraz informácie o kurze

Na hodinách tanečnej pohybovej prípravy si deti hravou formou osvoja základné tanečné prvky, správne držanie tela, celkovú orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení a počúvaním hudby sa učia precítiť hudbu. Hodina prebieha prostredníctvom pesničiek a riekaniek, pohybových hier, ktoré postupne smerujú k tanečným väzbám a k vytváraniu nenáročných a hravých tanečných choreografií. Do celého konceptu sú zapájané aj základné jogové pozície. Všetky hodiny sú skladbou aj vedením prispôsobené k veku dieťatka. Základná tanečná príprava vytvára deťom priestor na rozvoj svojich pohybových schopností, učí deti k radosti z tanca, pohybu a kolektívu. Na konci každého kurzu vie skupina deti predviesť vystúpenie pre svojích rodičov.

Deti do 3 rokov cvičia za prítomnosti a spolupráce svojích rodičov.

Deti od 3 rokov navštevujú kurzy bez prítomnosti rodiča v telocvični.

Deti sa učia

  • Tlieskať do rytmu
  • Základné polohy tela pri tanci
  • Základné jogové pozície
  • Jednoduchú choreografiu na vystúpenie pre rodičov
  • Ovládať pohyby, koordinovať svaly
  • Vnímať hudbu, spievať
  • Pracovať v kolektíve
  • Mať radosť z pohybu