Pravidlá prevádzky pre kurzy

Pred začiatkom kurzu

 • Vstup do prevádzky je počas vašich kurzových hodín, prípadne jednorázové vstupy podľa aktuálne ponuky.
 • Do telocvične môžu vstupovať len zdravé osoby.  
 • Vstupovať do telocvične len v čistej športovej obuvi.

Po vstupe do strediska

 • Doba pobytu v telocvični je obmedzená dĺžkou konkrétneho kurzu. Pobyt v aklimatizačnom priestore nie je obmedzený.
 • Naše stredisko je rozdelené na suchú prevádzku (vstup do strediska, šatne, detský kútik, sociálne zariadenie, administratívne priestory), mokrú prevádzku (vstup do bazéna, okolie bazéna, sauna, sprchy, wc) a telocvične.
 • Počas kurzov detí s rodičmi zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa nenechávame nikde samé! V prípade, ak sa rodič potrebuje vzdialiť od svojho dieťaťa, požiada o dozor nad dieťaťom inštruktora.
 • Počas skupinových kurzov inštruktor preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka v priestoroch telocvične. V ostatných priestoroch komplexu má zodpovednosť za dieťa rodič.
 • Čas na prípravu pred cvičením je do 15 minút.
 • K odkladaniu kočíkov slúži priestor pri vstupe.
 • Po vstupe do priestorov je povinnosťou každého návštevníka prezuť sa do čistých prezuviek, ktoré sú k dispozícii na recepcii centra.
 • Na prezlečenie sú k dispozícii šatne so skrinkami na odloženie si veci, detské stoličky a prebaľovacie pulty.
 • Pred vstupom do telocvične je nutné sa prezliecť do vhodného tréningového úboru.
 • Počas skupinových kurzov si inštruktor/ inštruktorka prevezmú deti zo šatní.

Počas kurzu

 • Čas výuky kurzov je od 30 do 60 minút (záleží od veku dieťaťa).
 • Hodina sa skladá z prípravnej, hlavnej a záverečnej časti.
 • Pri skupinových kurzoch sa začína rozcvičkou, ktorá trvá do 5-10 minút.
 • V prípade použitia nočníka, treba obsah vyliať do WC, umyť ho a odložiť na určené miesto.
 • V prípade akéhokoľvek znečistenia telocvične alebo nehody je rodič povinný oznámiť to inštruktorke.
 • Čas na sprchovanie + prezlečenie po cvičení je 15 minút.
 • Čas pobytu v šatniach po cvičení je do 15 minút.
 • Po skončení lekcie odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu 15 - 30 minút. 
 • Kojenie je možné kdekoľvek.
 • Konzumácia jedla a kŕmenie detí je možná len v priestoroch na to určených.