Tréneri

Naše kurzy/tréningy sú vedené profesionálnymi trénermi plávania, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia plaveckých kurzov. Nejeden z nich pôsobil ako reprezentant Slovenskej republiky v plutvovom plávaní. Naši tréneri sú držitelmi plaveckej licencie trénera a sú riadne interne vyškolení na vykonávanie funkcie trénera/inštruktora plávania.

Patrik - Vedúci strediska
 • vedúci strediska centra Barónka
 • inštruktor plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Barónka
Martina Nela, Bc. - Vedúci strediska
 • vedúca strediska Devínska
 • inštruktorka všetkých kurzov
 • pôsobenie: Devínska, Iuventa
Nikol, Mgr. - Vedúci strediska
 • vedúca strediska Šustekova
 • inštruktorka všetkých kurzov
 • pôsobenie: Šustekova, Barónka
Jakub - Vedúci strediska
 • Vedúci strediska Podunajské Biskupice 
 • inštruktor plaveckých kurzov, plávania rodičov s deťmi, tábory
 • pôsobenie: Podunajské Biskupice
Nina, Mgr. - Manažér
 • manažér a tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov a kurzov aquababy
 • pôsobenie: Šustekova
Daniela - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov a Aquababy
 • pôsobenie: Barónka
Nela - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Devínska, Barónka
Táňa - Vedúci strediska
 • Vedúci strediska Devínska
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov a plávania rodičia s deťmi
 • pôsobenie: Devínska

 

 

Deniska - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Šustekova, Devínska, Barónka
Anetka - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov, táborov a rodičov s deťmi
 • pôsobenie: Šustekova, Barónka
Kika - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Barónka
Dia - Tréner
 • trénerka Plaveckej a Pohybovej akadémie
 • trénuje: skupinové kurzy, narodeninové oslavy, individuálne hodiny, tanečnú pre deti
 • pôsobenie: Devínska
Matúš K. - Tréner
 • Tréner Plaveckej akadémie
 • Produkty: skupinové kurzy, škôlky, plávanie rodičov s deťmi
Lenka - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie,
 • bývalá reprezentantka v plutvovom plávaní,
 • trénuje: skupinové kurzy, individuálne hodiny,
 • pôsobenie: Devínska
Monika Ko. - Tréner
 • reprezentantka SR v plutvovom plávaní
 • trénuje: skupinové kurzy
 • pôsobenie: Devínska
Pavol M. - Tréner
 • tréner skupinových kurzov, inštruktor škôlok a plaveckých táborov
 • pôsobenie: Šustekova
 • Tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Barónka
Daniel, Mgr. - Tréner
 • Tréner Plaveckej akadémie 
 • Absolvent UKF Nitra  - Odbor telesná výchova a Biológia 
 • Držiteľ preukazu VZS - kvalifikačný stupeň Bronz 
 • Pôsobisko Barónka 
Martina - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • Som študentka pedagogickej fakulty a velmi rada pracujem s deťmi. Som milá priatelská, komunikatívna a trpezlivá.
 • študent Pedagogickej fakulty
Dodo - Tréner
 • bývalý reprezentant SR v plutvovom plávaní
 • trénuje: skupinové kurzy
 • pôsobenie: Devínska, Iuventa
Linda Z. - Tréner
 • trénerka plaveckej akadémie
  inštruktorka plaveckých kurzov, škôlky
  pôsobenie: Podunajské Biskupice
Dávid - Tréner
 • študent FTVŠ
 • pôsobenie: Šustekova
 • Trénerka plávania strediska plaveckej akadémie 
 • Inštruktorka plávania (FTVŠ UK Bratislava) 3.kval.stupeň 
 • Pôsobenie: Šustekova
Petra M. - Tréner
 • Tréenerka Plaveckej akadémie
 • Produkty: skupinové kurzy, škôlky, tábory
Mary - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie,
 • bývalá profesionálna aquabela Synchro Iuventa,
 • trénerka plávania I. kval. stupňa (FTVŠ UK),
 • trénuje: individuálne hodiny,
 • stredisko: Devínska
Veronika - Tréner
 • Trénerka skupinových kurzov
 • Trénerka 1. kval. stupňa FTVŠ 
 • Pôsobisko : Šustekova, Barónka 
Katka E. - Tréner
 • trénerka skupinových kurzov a individuálnych hodín, inštruktorka škôlok a narodeninových osláv
 • bývalá aktívna plavkyňa
 • pôsobenie: Šustekova
Terezka - Tréner
 • pôsobenie: Devínska
 • trénuje: skupinové kurzy, narodeninové oslavy
Dominika P. - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie
 • bývalá vrcholová plavkyňa v klube Orca Bratislava, neskôr vo VŠK FTVŠ UK
 • trénuje: skupinové kurzy, individuálne hodiny, tábory
 • pôsobenie: Devínska
Alicka - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie
 • bývalá profesionálna plavkyňa v klube KŠP Žralok
 • trénuje: skupinové kurzy, narodeninové oslavy, tábory, individuálne hodiny
 • pôsobenie: Devínska
Matej B. Bc. - Tréner
 • Tréner Plaveckej akadémie 
 • Študent FTVŠ 
 • Tréner plávania 1.kval. Stupňa 
Saskia - Tréner

• trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
• Inštruktorka skupinových kurzov, táborov
• pôsobenie: Šustekova

Mirka - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie,
 • bývalá reprezentantka v synchronizovanom plávaní,
 • trénuje: aquabellky, skupinové kurzy,
 • pôsobenie: Devínska
Laci P. - Tréner
 • tréner skupinových kurzov a inštruktor škôlok a plaveckých táborov
 • absolvent učiteľstva telesnej výchovy
 • pôsobenie: Šustekova, Barónka
Janko, Mgr. - Tréner
 • Tréner plávania strediska Plaveckej akadémie 
 • Inštruktor plávania (FTVŠ UK Bratislava) 2.kval.stupeň
 • Pôsobenie: Barónka,Šustekova
Martina M. - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akadémie
 • Produkty: skupinové kurzy, plávanie rodičov s deťmi, aquafitnes, aquaprenatal
Milan, Mgr. - Tréner
 • tréner plávania strediska Plaveckej akadémie
 • trénerska licencia 1. stupňa - vodné polo a plávanie
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici- Mgr.

 

Mirka - Tréner
 • inštruktorka strediska Plaveckej akadémie
 • trénuje: skupinové kurzy, individuálne hodiny, aquababy
 • pôsobenie: Devínska, Biskupice
Samo - Tréner
 • tréner Plaveckej akadémie
 • trénuje skupinové kurzy, individuálne hodiny
 • pôsobenie: Devínska
Domča P. - Tréner

Inštruktorka skupinových kurzov, animátorka detskej oslavy a plaveckého denného táboru

pôsobenie: Devínska

Andrea, Mgr. - Tréner
 • Inštruktor plávania (FTVŠ UK Bratislava) 1.kval.stupňa
 • Inštruktorka Aquafitness (FTVŠ UK Bratislava) 1.kval.stupňa
 • Babyfit – absolvent vzdelávacieho kurzu BabySoma
Gabika, Bc. - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie
 • trénerka plávania I.triedy (FTVŠ UK)
 • trénerka aquafitness I.triedy (FTVŠ UK)
 • trénuje skupinové kurzy, individuálne hodiny, aquafitness, aquaprenatal
 • pôsobenie: Devínska
Ema B. - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akadémie
 • Produkty: skupinové kurzy, škôlky

Práca trénera v PA ma baví, príjemne sa mi pracuje aj s deťmi aj s kolegami a dúfam, že sa tomu budem môcť venovať ešte dlho.

Jano D. Mgr. - Tréner
 • Tréner Plaveckej akadémie 
 • Absolvent odboru Šport a zdravie, učitelstvo TV (FTVŠ UK) 
 • Pôsobenie : Barónka 
Monika K. - Tréner

- tréner 1. kvalifikačného stupňa (Akadémia pohybového vzdelávania)

 

 • inštruktorka aquababy a aquafitness
 • Inštruktor fitness I. stupňa, Malý diplom Aerobicu
 • pôsobenie: Šustekova
Tamara, Bc. - Tréner
 • pôsobenie: Devínska
 • Babygym - absolventka kurzu cvičenia s bábätkami a s deťmi do 3 rokov
 • trénuje: Skupinové kurzy, tábory, narodeninové oslavy, individuálne hodiny
Simča - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie
 • trénuje: Skupinové kurzy, tábory, narodeninové oslavy, individuálne hodiny
 • bývalá slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní, účasť na 1. Európskych hrách v Baku 2015
 • pôsobenie: Devínska
Michaela - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akadémie
 • Absolventka kurzu Akadémie pohybového vzdelávania 
 • Trénerka 1.kvalif. stupňa (APV)
 • Aktívna plavkyňa 
Michal P. - Tréner
 • Tréner Plaveckej akadémie 
 • Študent Fakulty telesnej výchovy a športu 
 • Absolvent kurzu VZS ČK - kvalifikačný stupeň - Bronz 
Renáta - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • Inštruktorka skupinových kurzov, táborov
 • pôsobenie: Šustekova
Paula - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie,
 • bývalá reprezentantka v plutvovom plávaní
 • aktívna plavkyňa KŠP Žralok
 • trénuje: skupinové kurzy
 • pôsobenie: Iuventa, Devínska
Michaela T - Tréner
 • tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov aquababy
 • pôsobenie: Barónka
Gabo, Bc. - Tréner
 • Tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov (FTVŠ UK Bratislava) 1.kval.stupeň 
 • Pôsobenie: Podunajské Biskupice
Daniela K - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akadémie
 • Trénerka plávania I.triedy (AKADÉMIA POHYBOVÉHO VZDELÁVANIA)
 • Produkty: Aquababy, skupinové kurzy, Aquafitnes, Aquaprenatal

 

Hanka - Tréner

Vzdelanie a licencie

 • Bývalá profesionálna Aquabela Synchro Iuventa
 • Stredisko Devínska
Marco - Tréner
 • inštruktor Plaveckej akadémie
 • trénuje: skupinové kurzy, individuálne hodiny, prípravku
 • pôsobenie: Devínska
Dominik - Tréner
 • tréner Plaveckej akadémie
 • aktívny plavec s plutvami, súčasný reprezentant SR
 • trénuje skupinové kurzy
 • pôsobenie: Devínska
Alenka - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akaémie
 • Podunajské Biskupice
 • Tréner aquababy,skupinové kurzy, babygym, pohybová príprava
Paťka, Bc. - Tréner
 • trénerka Plaveckej Akadémie
 • Trénuje: skupinové kurzy, tábory, narodeninové oslavy,  aquababy, babygym
 • pôsobenie: Devínska
Nina - Tréner
 • trénerka Plaveckej akadémie
 • bývalá profesionálna Plavkyňa KŠP Žralok a aquabella Synchro Iuventa
 • trénuje: skupinové kurzy, individuálne hodiny, narodeninové oslavy
 • pôsobenie: Devínska