Tréneri

Naše kurzy/tréningy sú vedené profesionálnymi trénermi plávania, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia plaveckých kurzov. Nejeden z nich pôsobil ako reprezentant Slovenskej republiky v plutvovom plávaní. Naši tréneri sú držitelmi plaveckej licencie trénera a sú riadne interne vyškolení na vykonávanie funkcie trénera/inštruktora plávania.

Nikol, Mgr. - Vedúci strediska
 • vedúca strediska Šustekova
 • inštruktorka všetkých kurzov
 • pôsobenie: Šustekova, Barónka
Nina, Mgr. - Manažér
 • manažér a tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov a kurzov aquababy
 • pôsobenie: Šustekova
Daniela - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov a Aquababy
 • pôsobenie: Barónka
Nela - Tréner
 • trénerka plávania strediska Plaveckej akadémie
 • inštruktorka plaveckých kurzov
 • pôsobenie: Devínska, Barónka
Michaela T - Tréner
 • tréner plaveckej akadémie
 • Inštruktor plaveckých kurzov aquababy
 • pôsobenie: Barónka
Alenka - Tréner
 • Trénerka Plaveckej akaémie
 • Podunajské Biskupice
 • Tréner aquababy,skupinové kurzy, babygym, pohybová príprava